Model contract de comodat

Model contract de comodat

Contractul de comodat este acel document prin intermediul căruia o persoană îi oferă alteia un bun pe care îl va folosi în mod gratuit, pe o perioadă de timp definită. Cu alte cuvinte, un contact de comodat este un contract de chirie total gratuit asupra unui bun.

Ce semnifică un contract de comodat?

Un contract de comodat este conceput după următoarele criterii:
- Este complet gratis, comodatarul nu trebuie să plătească pentru bunul primit în folosință, poate avea doar o clauză în care este specificat ca bunul să fie restituit în aceiași stare;
- Reprezintă o realitate, deoarece contractul de comodat este un document încheiat printr-un acord de voință prin care este încredințat un bun ce urmează a fi folosit de comodatar;
- Din momentul încheierii respectarea acestuia devine obligativitate pentru comodatar.

Ce cuprinde în conținutul său?

Informațiile care trebuie să se regăsească obligatoriu într-un contract de comodat sunt:
- Datele comodantului și comodatarului ( datele din buletin și adresa);
- Date despre bunul dat în folosință, acesta reprezentând obiectul contractului;
- Perioada contractuală, care poate fi determinată su pe o perioadă nedefinită;
- Obligațiile pe care le au părțile ( comodant și comodatar);

Tipologii de contracte de comodat

Tipul unui contract de comodat este definit după bunul dat în folosință, acesta putând fi un bun imobil, mobil sau autoturism. În consecință există trei tipuri de contract:
-  pentru bun imobil (bunul oferit în folosință poate fi o casă, un apartament, o clădire...etc.);
-  pentru bun mobil (bunul oferit poate fi un aparat electrocasnic sau o piesă de mobilier;
-  pentru autoturism.

Condițiile unui contract de comodat

Conform legilor în vigoare, acest contract de comodat este considerat valabil doar în momentul în care îndeplinește următoarele condiții:
- Obiectul contractului ( bunul) este dat spre a fi folosit comodatarului;
- Atât comodatarul cât și comodantul au capacitatea necesară întocmirii documentelor de administrare necesare încheierii prezentului contract;
- Acordul părților cu privire la termeni și condițiile din contract constituie caracteristica esențială a unui contract de comodat, realizându-se astfel acordul de voință al părților implicate în contract.
Un aspect important de ținut mine, este faptul că printr-un contract de comodat se cedează doar dreptul de folosință nu și cel de proprietate al bunului.

Soft crm, ce este un crm, generare autoama contracte, program de generat contracte

Documente necesare pentru încheierea unui contract

Documentația necesară încheierii unui astfel de contract este diferită în funcție de obiectul contractului:
- Bunurile imobile sau mobile ( documentul de identitate, proprietate și de funcționare al părților implicate);
- Autovehicul ( documentul de identitate, talon și carte autovehicul, certificatul fiscal, iar pentru persoane juridice actul constitutiv). Dacă autovehiculul este deținut de un contract de leasing, trebuie neapărat și acordul acestora.

Condiții și obligații

Orice tip de contract vine la pachet cu o serie de responsabilități (obligații) ce trebuiesc respectate de părțile implicate în contract. În cazul unui contract de comodat obligațiile ce îi revin comodantului sunt:
- În cazul în care comodantul ascunde comodatarului vicii ale bunului va trebui să plătească depăgubiri;
- În cazul efectuării unor lucrări de recondiționare a bunului, comodantul va restitui suma aferentă.

Obligații comodatar

- Va utiliza bunul conform contractului, returnându-l la data prevăzută în contract;
- În caz de deteriorare va repara bunul primit în folosință.
În cazul în care bunul primit în folosință este utilizat cu alt scop decât cel prevăzut în contract și nu returnează bunul la data din contact, comodatarul va suporta cheltuielile aferente. Comodatarul poate cere de asemenea să i se restituie suma cheltuită pe îmbunătățirile aduse bunului, doar în cazul în care acestea nu au fost prevăzute în contract sau în cazul în care comodantul și-a dat acordul efectuării îmbunătățirilor.
Un aspect important de reținut este faptul că comodatarul nu are nici un drept să împrumute unui terț bunul primit în folosință fără acordul clar al comodantului.

Ce este un CRM?

Urmărește-ne pe Facebook!