Politica de confidențialitate

Ultima actualizare: 16.06.2022 11:00

Bine ați venit!

Ne bucurăm că ați ales să vizitați pagina de confidențialitate a site-ului nostru Mefi.ro. Acest site aparține societății S.C. LIKEWEB S.R.L., o companie de consultanță IT și dezvoltare software, cu sediul în Bacău.

Pentru a afla mai multe informații despre noi, puteți vizita pagina noastră https://mefi.ro/ce-este-un-crm/

În desfășurarea activității noastre este firesc pentru noi să colectăm informații care ne pot ajuta să ne îmbunătățim relația cu toate persoanele și/sau organizațiile care ne pot solicita produsul sau serviciile. Uneori folosim aceste date pentru a efectua unele analize tehnice, dar cu unicul obiectiv de a oferi un serviciu mai bun.

Evident că ne pasă foarte mult de confidențialitatea datelor dumneavoastră și de informațiile pe care le împărtășiți cu noi și dorim să înțelegeți cum le utilizăm și cum le protejăm.

Informațiile care vor fi colectate sunt protejate prin adoptarea celor mai bune practici, în conformitate cu legile și reglementările aplicabile, inclusiv Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46 / CE (GDPR).

Utilizarea site-ului Mefi.ro

Această notă descrie informațiile pe care le colectăm, modul în care le stocăm și le procesăm. Acest site web este alcătuit din conținut referitor la produse și servicii, pentru un public profesionist și posibilii consumatori și nu sunt destinate persoanelor sub 18 ani. Nu colectăm și nu stocăm cu bună știință date cu caracter personal furnizate de persoanele sub 18 ani.

1. Introducere

S.C. LIKEWEB S.R.L (denumită în continuare MEFI sau platforma MEFI), este o organizație ce are o platformă în cloud pentru automatizarea și gestionarea fluxurilor de lucru în cadrul companiilor cu scopul de a crește productivitatea staff-ului intern.

Aceasta își propune să ofere firmelor o platformă de tip CRM și ERP pentru a-i ajuta să elimine din companie risipa (de bani, de timp și de resurse), să obțină un flux de lucru mai rapid, mai ieftin, mai facil și mai sigur, cu scopul de a deveni cât mai competitiv pe piață.

Noi, de la MEFI, credem că, confidențialitatea este un pilon fundamental și considerăm că protejarea datelor cu caracter personal este o resursă strategică, pentru care ne exprimăm decizia de a documenta, stabili, menține, informa, revizui și îmbunătăți continuu utilizarea și tratarea datelor cu caracter personal. În plus, ne străduim să atingem nivelurile maxime de securitate pentru a asigura protecția în întreaga organizație.

1.1 Obiective

Scopul Politicii de protecție a datelor cu caracter personal este de a stabili modalitatea de colectare, procesare și asigurare a protecției datelor cu caracter personal de către MEFI în conformitate cu dispozițiile legale actuale.

1.2 Domeniul de aplicare

Această Politică de confidențialitate acoperă toate procesele MEFI care implică prelucrarea datelor cu caracter personal, care la rândul lor, presupune exercitarea dreptului la protecția datelor cu caracter personal de către proprietarii săi.

În acest context, Politica de confidențialitate este obligatorie pentru MEFI, pentru personalul său, pentru colaboratorii săi, pentru vizitatorii site-ului, pentru clienții potențiali persoane fizice și persoane juridice, solicitanții de prezentări demo, de oferte comerciale și pentru parteneri cu care MEFI menține comunicarea, indiferent de relația contractuală sau de tipul metodei contractuale.

În acest sens, diverșii colaboratori cu acces la informații sunt obligați să cunoască această politică (în măsura în care ar putea să îi privească) și să se angajeze că păstrează securitatea informațiilor și în special, confidențialitatea, integritatea și disponibilitatea acestora.

Relațiile cu aceste entități, colaboratoare trebuie să se bazeze întotdeauna pe contractele de furnizare de servicii relevante, care includ clauzele privind confidențialitatea și protecția datelor cu caracter personal.

Această politică de protecție a datelor cu caracter personal va fi aplicabilă în toate etapele ciclului de viață a datelor cu caracter personal: generare, prelucrare, distribuție, stocare, transport, consultare, distrugere și în sistemele care le prelucrează pentru: analiză, proiectare, dezvoltare, stabilire, exploatare și întreținere.

MEFI va lua măsuri în orice moment pentru a păstra principiile de bază referitoare la prelucrarea informațiilor cu caracter personal, prin care datele sunt:

 • Prelucrate într-un mod legal, fidel și transparent („legalitate, loialitate și transparență”), astfel încât, de fiecare dată când deținătorul de date cu caracter personal are solicitări, MEFI îi va furniza informații referitoare la datele sale care se regăsesc în bazele noastre de date;
 • Colectate în scopuri specifice, explicite și legitime, și nu vor fi sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri („limitarea scopului”), adică MEFI colectează date cu un scop specific și întotdeauna cu acordul prealabil al proprietarului acestor date;
 • Adecvate, relevante și limitate la scopurile pentru care sunt prelucrate („minimizarea datelor”), colectând doar datele necesare pentru scopurile indicate;
 • Datele prelucrate de MEFI vor fi exacte și actualizate în orice moment, luând măsuri pentru a se asigura că datele inexacte („acuratețe”) sunt șterse sau corectate în cel mai scurt timp;
 • Menținute pentru o perioadă de timp care nu este necesară („limitarea perioadei de păstrare”), pentru a permite identificarea părților interesate pentru o perioadă care nu este necesară;
 • Sigure, cu garanție de securitate, inclusiv protecție împotriva prelucrării neautorizat sau ilegal, pierdere, distrugere sau daune accidentale („integritate și confidențialitate”);
 • Prelucrate de către operatorul de date, care este responsabil pentru conformitate și capabil să le demonstreze („responsabilitate proactivă”).

 

2. Context juridic

MEFI se obligă să asigure respectarea legislației actuale privind protecția datelor cu caracter personal, în special, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și de abrogare a Directivei 95/46/CE (în continuare, regulament sau GDPR).

Responsabilitate

Responsabilitatea maximă pentru protecția datelor cu caracter personal din MEFI revine delegatului pentru Protecția Datelor, care supraveghează respectarea regulilor și politicilor legale ale platformei privind protecția datelor cu caracter personal. El sfătuiește și informează procesatorul de date și personalul MEFI cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, de asemenea, el reprezintă și un punct de contact între părțile interesate și Autoritatea de control.

MEFI poate angaja unul sau mai mulți responsabili de prelucrarea datelor cu condiția să ofere suficiente garanții și să aplice măsuri tehnice și organizatorice, astfel încât pocesul să respecte Regulamentul GDPR și să garanteze protecția drepturilor și libertăților persoanei vizate.

Toți utilizatorii și personalul MEFI sunt responsabili pentru utilizarea corectă a datelor cu caracter personal și pentru respectarea politicii, regulilor și controalelor stabilite de către MEFI.

4. Aplicarea politicii de confidențialitate

Pentru a aplica prevederile legale și acțiunile stabilite în politica de confidențialitate, regulile și procedurile sunt definite, implementate, menținute și includ:

 • Ansamblul de reglementări, standarde și proceduri de operare care determină modul adecvat de acțiune în domeniul protecției datelor cu caracter personal.
 • Metodele de control, revizuire și adaptare care permit verificarea prelucrării corecte a datelor cu caracter personal.

Dezvoltarea regulilor și procedurilor este însoțită de analize formale de risc, procese de gestionare și evaluări de impact asupra diverselor prelucrări de date cu caracter personal.

5. Instruire și conștientizare

MEFI consideră că cea mai eficientă metodă de a îmbunătăți securitatea și protecției datelor cu caracter personal este obținută prin dezvoltarea unei proceduri interne de formare pentru toți angajații săi.

MEFI se angajează să dezvolte și să execute continuu planuri de instruire pentru personalul său, care includ cursuri specifice privind protecția datelor cu caracter personal și securitatea informațiilor, în conformitate cu accesul la baza de date: manager, programatori, administratori, utilizatori de sisteme etc.

În plus, campaniile de informare privind protecția datelor cu caracter personal adresate personalului MEFI vor fi realizate prin mijloacele cele mai eficiente.

6. Întrebări, reclamații și solicitări

MEFI pune la dispoziția personalului său, a partenerilor sau oricărui alt proprietar de date cu caracter personal ce are datele stocate în baza de date și/sau sisteme de informații deținute de MEFI, diverse canale de comunicare pentru a primi și pentru a răspunde la solicitările, întrebările și reclamațiile venite de la proprietarii lor. Astfel încât să-și poată exercita drepturile de acces, de rectificare,de ștergere, sau de restricţionarea datelor și pentru a decide cu privire la dreptul de a obiecta, la portabilitatea informațiilor, la retragerea consimţământului sau la posibilitatea de a depune o plângere cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

MEFI se angajează să răspundă la toate solicitările, întrebările și reclamațiile cât mai repede posibil și întotdeauna în termenii stabiliți de regulamentul GDPR.

7. Audit

MEFI, în angajamentul său de îmbunătățire continuă, va supune periodic prelucrarea datelor cu caracter personal la audituri interne și/sau externe, pentru a verifica respectarea corectă a Regulamentului precum și a politicilor, regulilor și procedurilor sale, determinând gradul de conformitate și acceptarea recomandărilor pentru măsuri corective.

_______________________________________________________

Procesarea datelor

Procesarea datelor se aplică utilizării serviciilor oferite de platforma MEFI, atât prin accesul web (mefi.ro), cât și prin dispozitive mobile.

În plus, această prelucrare a datelor descrie modul în care noi tratăm informațiile pe care ni le furnizați atunci când accesați site-ul nostru sau completați formularele puse la dispoziția dumneavoastră.

Pentru o mai mare claritate și transparență, am creat mai multe secțiuni bazate pe datele cu caracter personal:

 • MEFI platforma de tip CRM și ERP.
 • Cerere de informații comerciale – marketing.
 • Resurse umane – Aplicații pentru locuri de muncă disponibile.
 • Înregistrare pentru evenimente.

În aceste secțiuni veți găsi informații detaliate despre scopurile prelucrării datelor dumneavoastră, perioada în care avem acces la ele, cei cu care le putem împărtăși, drepturile dumneavoastră în legătură cu aceste date, precum și informațiile suplimentare în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogarea Directivei 95/46/CE (GDPR).

S.C. LIKEWEB S.R.L. își rezervă dreptul de a modifica această politică de confidențialitate și procedura de prelucrare a datelor, în orice moment și atunci când este cerut de lege. Vă vom informa cu privire la orice modificare efectuată, iar în cazul în care se vor face schimbări substanțiale, vă vom anunța prin e-mail sau prin intermediul site-ului web și a platformei de tip CRM și ERP MEFI, înainte ca această modificare să între în vigoare.

Vă recomandăm, în orice caz, să citiți în continuare politica de confidențialitate și această procedură de prelucrare a datelor, de fiecare dată când accesați site-ul nostru.

1. Identitatea

Datele noastre de contact

Denumire completă: S.C. LIKEWEB S.R.L.

Adresă corespondență: Str. Aleea Aviatorilor Nr.3C,sc.A, ap.1

Număr de telefon: 03334 100 484(disponibil luni-vineri: 09:00 – 17:00)

Adresă de e-mail: contact@mefi.ro

Website: www.mefi.ro

Datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor cu caracter personal

Prenume și nume: Negru Alexandru Ciprian

Adresă corespondență: Str. Aleea Aviatorilor Nr.3C,sc.A, ap.1

Număr de telefon: 0745224937(disponibil luni-vineri: 09:00 – 17:00)

Adresă de e-mail: ciprian@mefi.ro

Partenerii și clienții noștri pot trimite întrebări cu privire la protecția datelor cu caracter personal, confidențialitate și securitate la adresa noastră poștală sau prin adresa de e-mail de mai sus.

Acceptând această politică de confidențialitate și această prelucrare a datelor, clientul acceptă în mod expres și aprobă colectarea, utilizarea și eventual transferul datelor sale, în termenii indicați mai jos.

2. Drepturile dumneavoastră

Vă informăm că aveți dreptul de a obține confirmarea din partea platformei MEFI dacă prelucrează datele cu caracter personal care vă privesc.

Aveți dreptul de a accesa datele dumneavoastră personale, precum și de a solicita corectarea datelor inexacte sau, dacă este necesar, de a solicita distrugerea acestora atunci când, printre alte motive, datele nu mai sunt necesare în scopurile pentru care au fost colectate. În mod similar, puteți solicita portabilitatea datelor dumneavoastra personale și limitarea prelucrării, caz în care le vom păstra numai pentru autoritățile competente sau pentru apărare în caz de reclamații.

În anumite circumstanțe și din motive legate de situația dvs. particulară, vă puteți opune prelucrării datelor dvs. cu caracter personal, caz în care MEFI va opri procesarea datelor dumneavoastră, cu excepția motivelor legale valabile sau pot fi păstrate pentru autoritățile competente sau pentru apărare în caz de reclamații.

Drepturile de mai sus pot fi exercitate prin e-mail la următoarea adresă: contact@mefi.ro

Este posibil ca, pentru a demonstra identitatea solicitantului, să vi se ceară prezentarea unui document de identitate.

3. Păstrarea datelor

Mefi platforma de tip CRM și ERP

MEFI va păstra datele pe toată durata furnizării Serviciilor. Odată ce livrarea va fi finalizată, MEFI va păstra datele pentru o perioadă de treizeci (30) de zile. După această perioadă, MEFI va salva datele necesare pentru a le pune la dispoziția, dacă este cazul, administrațiilor publice, a judecătorilor și a instanțelor, pentru îndeplinirea eventualelor responsabilități care decurg din prelucrarea datelor, în timpul perioadei de prescripție. După această perioadă, informațiile vor fi distruse.

Marketing și comunicări comerciale

În ceea ce privește datele de contact furnizate pentru MEFI de către client în scopuri comerciale și de marketing, precum și datele furnizate pentru a primi informații comerciale și Newsletter, MEFI va păstra datele de când a primit cererea din partea persoanelor interesate până în momentul când partea interesată va solicita încetarea tratamentului. Aceasta înseamnă că în această perioadă putem folosi datele dumneavoastră în scopurile indicate anterior.

Este posibil să folosim datele furnizate de către dumneavoastră în scopul promovării companiei MEFI și a proiectelor noastre, inclusiv prin intermediul folosirii testimonialelor oferite.

Resurse umane – Aplicații pentru locuri de muncă vacante

MEFI poate păstra datele cu caracter personal pe o perioadă de maximum 1 an de la primirea cererii dumneavoastră. Aceasta înseamnă că, în această perioadă putem folosi datele dumneavoastră. pentru a vă contacta în cazul în care un loc de muncă adecvat pentru profilul dumneavoastră va deveni disponibil în viitor.

Evenimente

MEFI va păstra datele dvs. personale după primirea înregistrării la eveniment dacă nu solicitați încetarea tratamentului între timp. Aceasta înseamnă că în această perioadă putem folosi datele dvs. în scopurile indicate anterior.

4. Ștergerea datelor

MEFI va proceda la eliminarea și ștergerea în siguranță a tuturor datelor stocate în sistemele noastre sau în sistemele partenerilor terți, cu excepția cazului în care legea are alte prevederi, sau ar trebui să păstreze datele salvate chiar și după încheierea contractului, numai în termenul de prescripție a acțiunilor.

5. Linkuri către terți

Ocazional și pe baza criteriilor noastre, putem include sau oferi produse sau servicii ale unor terți pe site-ul nostru. Aceste site-uri terțe au politici de confidențialitate independente. Prin urmare, nu ne asumăm nicio responsabilitate pentru conținutul și activitățile acestor site-uri partenere. Cu toate acestea, încercăm să protejăm integritatea site-ului nostru și să apreciem orice comentariu sau recomandare.

6. Soluționarea cererilor dumneavoastră

Vom utiliza datele dumneavoastră pentru a răspunde eventualelor solicitări, cerințe, reclamații, sau oricăror altor întrebări pe care ni le transmiteți în cadrul relației cu dumneavoastră.

În orice moment, puteți depune o reclamație la autoritatea de supraveghere cu privire la colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal de către MEFI.

7. Date pe care le prelucrăm

 

7.1 Platforma MEFI – software de tip CRM și ERP

Categorii de date pe care le prelucrăm:

 • Date de contact și facturare ale clientului, inclusiv adrese poștale și/sau electronice, companie, poziție în cadrul companiei, telefon (date client).
 • Datele de contact ale utilizatorului (nume, prenume, e-mailul companiei).
 • Informații financiare în cazul achiziționării de module specifice în acest sens.
 • Conținutul facturilor digitalizate trimise prin platformă.
 • Sistem de operare
 • Date și informații ale terților, pentru care clientul sau utilizatorul este responsabil, pe care acesta din urmă îl poate încărca pe platforma pentru utilizare.

 

Scopul tratamentului

Vă informăm că datele de mai sus vor fi procesate de MEFI și vor fi utilizate în următoarele scopuri:

 • Stabilirea unui canal de comunicare cu clienții și utilizatorii noștri.
 • Gestionarea și furnizarea de servicii achiziționate de clienții și utilizatorii noștri, inclusiv gestionarea, administrarea, furnizarea, extinderea și îmbunătățirea conținutului, informațiilor și serviciilor oferite.
 • Asigurarea accesul securizat la platformă.
 • Crearea de noi servicii și/sau conținut.
 • Comunicarea actualizărilor pentru serviciilor furnizate.

În plus, în cazul în care ați solicitat informații în acest sens și ați acceptat politica de confidențialitate, datele dvs. vor fi procesate pentru a) trimite Newsletter cu noutăți și știri despre acest sector și b) să vă trimită periodic comunicări de marketing aferente la produsele și serviciile MEFI.

În aceste cazuri, prelucrarea se face pe baza consimțământului acordat de dumneavoastră. Datele ce vor fi prelucrate pot fi, după caz: nume, prenume, poză, video (în cazul testimonialelor acordate pe această cale).

Bază legală

Baza legală pentru prelucrarea datelor furnizate rezultă din necesitatea furnizării serviciilor în conformitate cu condițiile generale de utilizare și contractare (articolul 6.1 b) GDPR). Fără datele furnizate, MEFI nu ar fi în măsură să furnizeze serviciul software achiziționat.

Prelucrarea datelor clienților și utilizatorilor pentru a le transmite comunicări comerciale se realizează pe baza consimțământului explicit al acestora. Clienții și utilizatorii pot retrage consimțământul pentru prelucrarea datelor lor în orice moment, scriind la următoarea adresă: contact@mefi.ro. În mod similar, este posibil să încetați primirea Newsletter-ului și a comunicațiilor comerciale prin e-mail urmând instrucțiunile pe care le vom oferi în fiecare comunicare.

Sunteți de acord cu faptul că la un moment dat MEFI poate implica furnizorii noștri de servicii, pentru a prelucra datele menționate, ca un operator de date cu caracter personal, conform instrucțiunilor noastre și în conformitate cu contractul corespunzător cu prelucrarea datelor, astfel încât MEFI să poată furniza serviciile în conformitate cu termenii și condițiile convenite. Acești furnizori ne oferă servicii complementare necesare funcționării normale a serviciilor noastre.

În acest sens, lista furnizorilor de servicii MEFI este descrisă mai jos, această colaborare ar putea duce la un transfer de date către țări terțe: (i) serviciul „Amazon Web Services (AWS) – Cloud Computing Services”, cu Data Center din Frankfurt, Germania și conform Acordului-cadru privind protecția vieții private puteți verifica măsurile de protecție la https://aws.amazon.com/privacy/?nc1=f_pr și (ii) serviciul companiei „Zendesk, Inc”, cu sediul în California, în Statele Unite, pentru furnizarea serviciului de asistență. Puteți verifica măsurile de protecție și tratament ale Zendesk pe https://www.privacyshield.gov/ sau în reglementările sale corporative obligatorii.

MEFI va supraveghea ca partenerii să mențină aceste standarde și va controla pentru a se asigura că sunt îndeplinite cerințele de protecție a datelor, inclusiv Regulamentul european.

Dacă este necesară subcontractarea oricărei prelucrări suplimentare de date în aceeași direcție ca până acum, ceea ce ar presupune un transfer internațional de date, MEFI o va comunica anterior, indicând care sunt serviciile externalizate și va indica în mod clar și fără echivoc compania subcontractantului, serviciul și datele personale la care va avea acces.

Informațiile colectate automat online

MEFI poate colecta automat anumite informații de la utilizator în urma folosirii platformei MEFI. Aceste informații nu dezvăluie în mod clar identitatea utilizatorului direct, deși poate include informații care pot fi colectate și stocate în jurnalele sale, informațiile browserului utilizatorului, limba de navigare, poziția geografică în sens larg (adică țara sau orașul) și alte informații tehnice colectate prin cookie-uri, pixeli și alte tehnologii similare care identifică browserul web.

Pentru mai multe informații, puteți accesa pagina noastră privind cookie-urile pe https://mefi.ro/politica-de-cookie/

Toate aceste date sunt colectate și prelucrate de MEFI în următoarele scopuri:

 • Asigurarea unui control de calitate adecvat în furnizarea serviciilor noastre, pentru a evita erorile și întreruperile nedorite.
 • Cercetare și dezvoltare – Adunând aceste informații, putem înțelege mai bine modul în care utilizatorul folosește și interacționează cu serviciile noastre.
 • Îmbunătățirea experienței utilizatorului.

Informațiile detaliate aici pot fi colectate direct sau de la furnizori terți, pe baza instrucțiunilor noastre și în conformitate cu contractul corespunzătoare cu prelucrarea datelor. Acești furnizori terți sunt localizați în UE sau în afara UE, în țări care oferă garanții adecvate.

Baza legală a MEFI pentru prelucrarea datelor descrise în această secțiune și consimțământul nostru pentru scopurile specificate mai sus este articolul 6.1 a) GDPR.

MEFI va păstra aceste date atât timp cât este necesar pentru a respecta scopurile indicate anterior și până când utilizatorul sau clientul vor cere încetarea raportului comercial, așa cum este indicat în secțiunea Drepturi a părții interesate.

7.2 Marketing și comunicări comerciale

Categoriile de date prelucrate sunt următoarele:

 • Date de identificare (nume prenume, companie, poziția în companiei).
 • Numărul de angajați din companie.
 • Adrese poștale și/sau electronice
 • Nu prelucrăm date special protejate.

 

Scopul prelucrării

Vă informăm că datele personale pe care ni le furnizați vor fi prelucrate de MEFI și folosite pentru a gestiona solicitările de informații, pentru a vă oferi detalii tehnice, operaționale sau comerciale solicitate pentru produse și servicii MEFI și eventual, pentru a vă informa despre posibilele promoții, precum și pentru a vă trimite informații despre produsele sau serviciile noi ale platformei MEFI.

Dacă ați solicitat sau ați acceptat condițiile, vă vom prelucra datele pentru a vă trimite Newsletter-ul MEFI cu știri din industrie și pentru comunicări periodice de marketing referitoare la produsele și serviciile MEFI.

Bază legală

Sunteți responsabil pentru legalitatea și corectitudinea datelor oferite în forma corespunzătoare. Prelucrarea datelor se bazează pe consimțământul dvs. explicit. Vă informăm că este posibilă revocarea în orice moment a consimțământului dat pentru prelucrarea datelor, prin comunicarea acestui fapt la următoarea adresă:contact@mefi.ro. În mod similar, puteți opri primirea comunicărilor comerciale prin e-mail urmând instrucțiunile pe care le vom oferi în fiecare dintre ele.

Datele în scop comercial pot fi comunicate partenerilor noștri pentru gestionarea produselor noastre pentru a putea îmbogăți gama de produse și servicii ce urmează să fie oferite și pentru a vă cunoaște mai bine interesele comerciale.

În orice caz, MEFI ia măsurile corespunzătoare pentru menținerea securității, atât în timpul transmiterii, cât și la primire datelor, iar firma parteneră respectă reglementările în vigoare privind protecția datelor, inclusiv Regulamentul european.

În cele din urmă, furnizorii noștri de servicii pot prelucra datele clienților noștri în anumite ocazii ca persoane împuternicite de prelucrarea datelor cu caracter personal, urmând instrucțiunile noastre și în conformitate cu contractul aferent semnat cu scopul îndeplinirii celor menționate mai sus.

7.3 Resurse umane – Candidații pentru locuri de muncă vacante

Categoriile de date prelucrate sunt următoarele:

 • Date de identificare.
 • Adrese poștale și/sau electronice
 • Curriculumul vitae
 • Nu prelucrăm date special protejate

Scopul prelucrării
Vă informăm că datele cu caracter personal furnizate către noi vor fi procesate de MEFI și folosite pentru a analiza cererea candidatului și probabil pentru a determina compatibilitatea lui cu funcțiile disponibile în MEFI.

Baza legală și originea datelor

Prelucrarea datelor se bazează pe consimțământul dvs. explicit. Vă informăm că puteți revizui sau dezactiva profilul dvs. în calitate de candidat, precum retrage consimțământul dat pentru prelucrarea datelor dvs., în orice moment, scriind la următoarea adresă: contact@mefi.ro.

În general, datele cu caracter personal sunt întotdeauna colectate direct de către partea interesată, cu toate acestea, în mod excepțional, datele pot fi colectate prin terți, persoane, entități sau servicii, altele decât partea interesată. În acest sens, aceste date vor fi transferate părții interesate într-un termen rezonabil, după ce datele au fost obținute în cel mult 30 de zile.

7.4 Evenimente

Categoriile de date prelucrate sunt următoarele:

 • Date de identificare (nume, prenume, compania).
 • Adrese poștale și / sau electronice.
 • Fotografii și imagini realizate în timpul participării la eveniment.
 • Nu prelucrăm date special protejate.

Scopul prelucrării

Vă informăm că datele cu caracter personal furnizate către noi prin intermediul formularului de înregistrare vor fi prelucrate de MEFI și vor fi folosite pentru:1 gestionarea și organizarea evenimentului sau actului la care vă înregistrați, 2. înregistrarea participanților, 3 publicarea fotografiilor și a imaginilor participanților la eveniment, realizate în timpul evenimentului în sine, în media, pe site-ul nostru web și / sau pe rețelele de socializare, 4. eventual facturarea participării la eveniment, 5. în scopurile legate de gestionarea și organizarea unui eveniment corporativ.

Dacă ați solicitat și ați acceptat condițiile, vă vom prelucra informațiile pentru a vă trimite Newsletter -ul MEFI cu știri din industrie și pentru comunicări periodice de marketing referitoare la produsele și serviciile MEFI.

Bază legală

Sunteți responsabil pentru legalitatea și corectitudinea datelor oferite în formularele de înscriere. Prelucrarea datelor se bazează pe consimțământul dvs. explicit. Vă informăm că puteți revoca în orice moment consimțământul dat pentru procesarea datelor dvs., scriind la următoarea adresă: contact@mefi.ro. În mod similar, puteți opri primirea comunicărilor comerciale prin e-mail urmând instrucțiunile pe care le vom oferi în fiecare comunicare.

Autorizați ca datele dvs., inclusiv fotografiile și imaginile realizate în timpul participării la eveniment, să poată fi transferate către mass-media și / sau rețele sociale, precum și să fie afișate pe site-urile noastre.

De asemenea, autorizați transferul datelor dvs. către sponsorii sau partenerii care au organizat evenimentul la care v-ați înregistrat, astfel încât acestea să poată prelucra datele dvs. personale în scopurile indicate mai sus.

În orice caz, MEFI ia măsurile adecvate pentru menținerea securității, atât în timpul tranzitului, cât și la primirea lor și informează că respectă reglementările aplicabile în materie de protecție a datelor, inclusiv Regulamentul european.

În cele din urmă, furnizorii noștri de servicii vor putea prelucra datele dvs. în anumite ocazii ca operatori de prelucrarea datelor cu caracter personal, urmând instrucțiunile noastre și în conformitate cu contractul semnat ca operatori de prelucrare de date pentru îndeplinirea scopurile menționate mai sus.