I. CONDIȚII GENERALE

MEFI (www.mefi.ro) şi serviciile sale conexe fac obiectul respectării de către dumneavoastră a termenilor şi condiţiilor. Vă rugăm să citiţi cu atenţie următoarele, întrucât prin înregistrarea, accesarea sau folosirea serviciilor vă daţi acordul că aţi citit, înteles şi acceptat termenii şi condiţiile.

Limba oficială în care sunt redactaţi ‘termenii şi condiţiile’ acestui serviciu este limba română. Pentru o mai uşoară înţelegere se poate folosi traducerea însă în cazul unor neînţelegeri sau în eventualitatea unui conflict limba care guvernează prezentul contract între utilizator şi MEFI va fi limba română şi înţelesul textului va fi interpretat în consecinţă.

Chiar şi utilizatorii care s-au înscris în programul gratuit de testare a soft-ului ( free trial) sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile serviciului.

MEFI îşi rezervă dreptul de a modifica şi actualiza termenii şi condiţiile serviciului. Veţi fi notificat de schimbările făcute iar continuarea untilizării serviciilor de către dumneavoastră va reprezenta acordul pentru acestea, folosirea lor în continuare  fiind sub imperiul noilor termeni.

Vă rugam să consultaţi periodic secţiunea termeni şi condiţii pentru a fi la curent cu ultimele modificari aduse.

Toate noile functionalităţi care sporesc sau consolidează actualul serviciu, inclusiv

lansarea de noi instrumente şi resurse, vor face obiectul termenilor şi condiţiilor.

Încălcarea oricăruia dintre termenii de mai jos va putea duce la suspendarea sau închiderea contului dumneavoastră întrucât MEFI interzice o anumita conduita şi un anumit tip de conţinut în cadrul serviciului oferit. Dumneavoastră întelegeţi şi sunteţi de acord că MEFI nu poate fi responsabil de conţinutul postat în cadrul serviciului şi s-ar putea să fiţi expus la un astfel de conţinut. Sunteţi de acord să utilizati serviciul pe propriul risc.

Contractul dintre MEFI şi utilizator intră în vigoare în urma înregistrării utilizatorului conform condițiilor, în contul software-ului  şi a achitării de către utilizator a taxei stabilite conform planului de facturare ales de către utilizator, trimis în prima factură emisă, iar MEFI va începe furnizarea serviciilor în urma efectuării plății. Acordul dintre Părți, încheiat în limba română, se consideră contract scris care va fi înregistrat de MEFI și pus la dispoziția utilizatorului.

II. ÎNREGISTRAREA UTILIZATORILOR

Serviciile sistemului CRM oferit de MEFI, care pot fi închiriate ca serviciu online, pot fi solicitate de toate persoanele se care vor înregistra pe pagina web www.mefi.ro, desfășoară activități economice (nu ca și consumatori) și sunt persoane cu capacitate deplină de folosință și de exercițiu sau entități economice. În baza celor de mai sus, în privința actualilor termeni nu sunt valabile prevederile privind regulile contractelor încheiate între profesioniști și consumatori și nici alte prevederi legale referitoare la consumatori.

 

Prin înregistrare utilizatorul declară că

 • Este o persoană. Conturile înregistrate de roboţi sau prin alte metode automate nu sunt permise.
 • A împlinit vârsta de 18 ani și este o persoană cu capacitate deplină de exercițiu care va utiliza serviciul oferit de MEFI în exercitarea activității sale economice (nu ca și consumator) sau
 • Este reprezentantul unei entități comerciale,
 • Se înregistrează de fiecare dată în nume propriu sau în numele entității reprezentate de acesta folosind datele sale reale.

Utilizatorul nu poate folosi platforma oferită de MEFI pentru sprijinirea unei societăți care desfășoară activități ilegale, ori alte activități considerate indecente sau nepotrivite din alte puncte de vedere.

Cu ocazia înregistrării utilizatorul este obligat să declare datele sale reale.

În cazul în care va ajunge la cunoștința administratorilor MEFI că datele declarate de utilizator nu sunt reale sau conțin și elemente false, acestia sunt îndreptățiti la respingerea înregistrării, respectiv la limitarea sau respingerea accesului ori la excluderea utilizatorului de la folosirea serviciului online al MEFI.

Perioadă de testare gratuită

Pentru toți utilizatorii care doresc să încerce soluţia oferită de MEFI, la solicitare, aceştia pot beneficia de  o perioadă de testare gratuită de 14 zile. În această perioadă funcțiile sistemului MEFI CRM vor funcționa în mod limitat. În urma achitării prețului stabilit în prima factură de către utilizator, sistemul MEFI va deveni complet şi va funcţiona la capacitatea stabilită conform cu planul tarifar ales. Până la sfârșitul perioadei de testare gratuită utilizatorul poate renunța la utilizarea sistemului  oricând, fără nici o nevoie de motivare.

III. Prețul abonamentului şi modalitatea de plată pentru MEFI CRM

Prețul abonamentului se va achita în avans pentru utilizarea platformei oferite de MEFI. Plata se poate efectua prin transfer bancar sau cu cardul bancar în contul bancar al MEFI. Plata abonamentului este obligatorie din ziua în care sistemul va trece de perioada de testare gratuită de 14 zile.

Prețul abonamentului sistemului MEFI CRM utilizat ca și serviciu online cuprinde funcționarea permanentă a software-ului potrivit celor stabilite mai jos, precum și efectuarea de salvare imediată şi de salvare zilnică a datelor (backup) și păstrarea lor atât pe server cât şi la o locație independentă (Google Drive). Prețul abonamentului depinde de pachetul cu funcționalitățile aferente achiziţionat și de numărul utilizatorilor. Utilizatorul va efectua plata în contul MEFI în lei. Se consideră utilizatori activi cei care au posibilitatea (sunt îndreptățiți) să acceseze platforma oferita de MEFI. În sistemul noastru, pe un cont de utilizator se poate loga doar o singură persoană reală. Pentru persoane diferite este nevoie de conturi de utilizator (drept de acces) separate. În cursul prestării serviciului, MEFI poate asigura faptul că prețurile sunt stabilite pentru utilizarea sistemului în condiții normale, conform cu limitele stabilite în planul tarifar.

Prețul abonamentului cuprinde administrarea unui număr de utilizatori,. stabiliţi în pachetul de servicii ales, salvarea zilnică a datelor, workshopuri organizate la datele stabilite de MEFI împreuna cu utilizatorii (cursuri care ajută la implementarea şi utilizarea optimă a sistemului), intrări nelimitate în sistem, răspuns garantat de la administratori în termen de 1 zi lucrătoare, funcționarea tehnică și sigură timp de 24/7 ore a sistemului, dezvoltările permanente.

Prețul abonamentului MEFI se calculează în baza îndreptățirii (posibilității) de acces la sistem, independent de logarea efectivă a utilizatorului/utilizatorilor într-o anumită zi. MEFI își rezervă dreptul ca în cazul neefectuării plății după expirarea scadenţei să limiteze sau să suspende accesul la sistem. MEFI nu calculează taxă de recuperare sau penalități de întârziere.

Planurile noastre tarifare pot fi gasite pe pagina:   https://mefi.ro/

Abonarea lunară la MEFI este un serviciu care se plăteste pe masura operaţiilor (pay-as-you-go) lună cu lună. După achizitionarea primului pachet veţi putea alege să fiţi facturat pentru fiecare 30 de zile de serviciu. Puteţi anula serviciul nostru în orice moment şi nu veti mai fi taxat, dar sunteţi singurul responsabil pentru costurile deja suportate. Abonarea anuală va fi deasemena posibilă din moment ce oferim discount-uri generoase pentru planurile noastre.

Pentru orice upgrade sau downgrade în planuri, veţi fi taxat cu preţul noului plan începand cu urmatorul ciclu de facturare.

Downgrade-ul serviciului dumneavoastră ar putea determina o pierdere de conţinut, a caracteristicilor sau capacitaţii contului dumneavoastra. MEFI va oferi sprijinul său în procesul de downgrade pentru a minimiza aceste pierderi însa nu îşi asumă nici o răspundere  pentru acestea.

MEFI îşi rezervă dreptul de a modifica sau întrerupe ocazional,temporar sau permanent serviciile sau o parte din acestea, notificând în acest sens utilizatorii şi clienţii. Deasemenea, MEFI poate întrerupe ocazional folosirea serviciilor sau a unei părţi din acestea cu scopul de a efectua lucrările de mentenanţă necesare.

Preţurile tuturor serviciilor, inclusiv dar fără a se limita la taxele de abonament ale serviciului, sunt supuse schimbării, la aprecierea MEFI. Veţi fi notificat în prealabil de aceste schimbări iar continuarea folosirii serviciilor va fi taxată în conformitate cu noile tarife începand cu următorul ciclu de facturare.

MEFI nu este răspunzător faţă de dumneavoastră sau faţă de orice terţă parte pentru nicio modificare, schimbare de pret, suspendare sau întrerupere a serviciului atât timp cât acest luru a fost adus la cunoştinţa utilizatorilor.

 

Drepturile şi Obligaţiile MEFI

MEFI asigură utilizatorului funcționarea sistemului CRM care poate fi închiriat ca și serviciu online definit în prezenţii termeni.

MEFI foloseşte măsuri de securitate împotriva pierderii, alterării sau folosirii greşite a informaţiilor care se află în controlul nostru. Datele sunt stocate pe un dataserver securizat oferind astfel o garanţie a securităţii datelor împotriva eventualelor pierderi ce pot fi cauzate de funcţionarea incorectă sau defectuasă a hardware-ului sau a calamitaţilor naturale.

Datele Google cum ar fi contacte, date, emailuri şi numere de telefon care au fost cerute explicit de către utilizator să fie adăugate în contul MEFI nu vor fi divulgate unor terţe părti în afara cazului în care autoritaţile legale vor cere acest lucru.

MEFI va oferi clienţilor şi utilizatorilor suport tehnic, în limita  stabilită conform pachetului de servicii achiziţionat, va răspunde întrebărilor şi cererilor făcute online într-un timp rezonabil şi va depune eforturi petru a menţine serviciul online şi disponilbil 27/7.

MEFI nu poate fi făcut responsabil pentru întreruperile sau indisponibilitatea serviciilor cauzate de evenimente ce ţin de forţa majoră.

În cazul în care MEFI va cauza orice pagubă utilizatorului – având în vedere natura serviciului – este responsabilitatea MEFI ca în cazul în care utilizatorul a procedat cu prudența ce se poate aștepta de la el (de exemplu dar nu limitativ: a asigurat salvarea permanentă a datelor, a reglementat în mod potrivit îndreptățirile de acces la sistem, în cazul unor pagube a acționat cu prudență în vederea minimalizării cuantumul pagubei), MEFI este obligat la restabilirea situației anterioare și să ofere sprijin profesional pentru diminuarea pagubei pentru care nu va putea pretinde preț suplimentar.

În cazul în care, din cauza întârzierii comunicării informațiilor de către utilizator sau din alte motive – independente de voința lui – MEFI nu poate asigura disponibilitatea, acesta are obligația de a informa de îndată utilizatorii.

MEFI are obligația de a înștiința de îndată utilizatorul despre orice împrejurare care ar împiedica sau ar întârzia executarea serviciului. Obligația de răspundere pentru scăderea nivelului serviciului care are legătură cu neîndeplinirea obligației de înștiințare aparține lui MEFI.

Limitarea răspunderii

Pentru comportamentul utilizatorilor sistemului, MEFI nu îşi asumă nicio răspundere sau obligație de despăgubire.

MEFI nu își asumă nicio răspundere pentru pagube – cauzate în primul rând de viruşi – rezultate din calculatorul sau din echipamentele utilizatorilor, cu ocazia intrării sau utilizării aplicațiilor sau programelor utilizatorilor sau deschiderea e-mail-urilor. Deasemenea nu ne asumăm răspunderea pentru imposibilitatea accesării sistemului sau funcționarea lentă rezultată din culpa furnizorului de servicii de internet.

Răspunderea MEFI este exclusă pentru orice comportament (în special pagube) rezultat din utilizarea neconformă, ilegală, contrar prevederilor temenilor şi condiţiilor serviciului nostru, și nici pentru profiturile generate mai reduse decât cel la care utilizatorul s-a așteptat, nici pentru lipsa profitului sau pierderile suferite de acesta.

Totodată MEFI nu va răspunde de pagubele cauzate de pierderile informațiilor cu caracter personal sau confidențial, inutilizabilitatea parțială sau totală a hardware-ului sau software-ului, accidente suferite de persoane sau neîndeplinirea obligațiilor acestora (inclusiv obligații izvorâte din culpă, bună-credință sau din gândirea logică) cauzate de utilizarea neconforma sau defectuoasa a serviciului.

În cursul executării prezentului contract MEFI nu are obligația (responsabilitatea) de a identifica și repara greșelile de înregistrare a datelor de către utilizatori precum nici căutarea și corectarea greșelilor izvorâte din acesta.

IV. Drepturi de Autor şi de Proprietate

MEFI sau furnizorii săi deţin drepturile de proprietate intelectuală pentru unele sau toate componentele protejabile ale serviciului, inclusiv dar fără a se limita la numele său, ilustraţii şi elemente de interfaţă către utilizatorul final conţinute în cadrul serviciului, multe din caracteristicile individuale şi documentaţia aferentă. Nu aveţi dreptul să copiaţi, să modificaţi, să adaptaţi, să reproduceţi, să distribuiţi, să faceţi inginerie inversă, sa decompilaţi sau să demontaţi nicio parte a serviciului pe care MEFI şi furnizorii săi o deţin. Unele părți ale sistemului și a paginii web pot fi salvate sau printate exclusiv pentru utilizare individuală (proprie). Această îndreptățire nu înseamnă însă acord (aprobare) la multiplicarea în scopuri comerciale, publicarea, punerea la dispoziție (posibilitatea de descărcare), păstrarea în bază de date, precum și pentru orice fel de prelucrare a materialelor descărcate. Imaginile din sistem și cele de pe pagina web a MEFI pot fi utilizate de terțe persoane doar cu acord expres.

Utilizarea lor fără acordul în prealabil încalcă prevederile legale referitoare la drepturile de autor și confidențialitate a datelor.

MEFI nu pretinde niciun drept de proprietate intelectuală asupra conţinutului pe care dumneavoastră îl încarcaţi sau pe care îl furnizaţi în cadrul serviciului. Însă, prin folosirea serviciului pentru a trimite conţinut, sunteţi de acord ca alte persoane ar putea să vizualizeze sau să distribuie conţinutul dumneavoastră.

Codul Sursă al serviciului este protejat de drepturile de autor. Clientul nu are dreptul de a copia, distribui, modifica, închiria, împrumuta, vinde, crea lucrări derivate, decompila sau de a încerca să extraga codul sursa al MEFI sau orice parte a acestuia fără acordul scris al proprietarului.

Clientul se angajează să nu creeze, transmită, afişeze sau pună la dispoziţie orice conţinut ce este dăunător, ameninţător, abuziv, hărţuitor, nesincer, defăimator, vulgar, care invadează intimitatea altei persoane sau odios (inclusiv virusi sau orice alte coduri distructive).

V. Rambursarea

Având în vedere avantajele ofeite, MEFI va oferi rambursarea abonamentului dacă, după achitarea acestuia şi în urma unei utilizări frecvente şi corespunzatoare a serviciului, utilizatorul consideră că MEFI nu îi oferă o îmbunătătire rezonabilă iar costul utilizării serviciului nu justifică câştigurile obţinute. Acest lucru se va proba prin date şi grafice statistice oferite atât de MEFI cât şi de utilizator.

VI. Colaborarea cu subcontractanţi

Pentru exercitarea obligațiilor MEFI poate apela la subcontractanți.

Pentru activitatea subcontractanților atât din punctul de vedere al cerințelor de calitate cât și în privința respectării termenelor agreate, va răspunde ca pentru activitatea proprie;

MEFI se obligă să verifice activitatea și/sau produsele subcontractanților potrivit standardelor proprii de asigurare a calitatății;

MEFI se va asigura că subcontractantul îşi desfășoară activitatea potrivit obligațiilor de păstrare a confidențialității datelor asumate.

VII. Obligațiile utilizatorului

Folosirea Serviciului de către dumneavoastră, incluzând orice conţinut, informaţie sau orice funcţionalitate conţinută în el, este furnizată “ca atare” şi “ca fiind disponibilă”. Vă asumaţi responsabilitatea totală şi riscul pentru folosirea serviciului.

Utilizatorul este obligat să accepte executarea serviciilor MEFI, în conformitate cu actualii termeni şi condiţii, și să achite prețul aferent serviciilor până la data scadenței. Utilizatorul este obligat să asigure colaborarea necesară cu MEFI, în vederea îndeplinirii prezentului serviciu.

Utilizatorul afirmă că este conștient de regulile trimiterii de newslettere pe internet. MEFI nu este responsabil pentru conținutul traficului de date realizat cu ocazia utilizării serviciului. MEFI este îndreptățit la limitarea sau suspendarea serviciului în cazul în care prin utilizarea sistemului utilizatorul încalcă interesele legitime ale unor terțe persoane sau prevederile legale în vigoare.

Nu puteti folosi serviciul pentru a stoca, găzdui sau trimite e-mail-uri nesolicitate (spam), conversaţii. MEFI este Anti-Spam şi nu autorizează sau permite ca spam-uri să fie trimise prin intermediul serviciului automatizat de către dumneavoastră. Dacă există dovezi de spam, serviciile dumneavoastră pot fi suspendate fără o notificare prealabila. Spam-ul accidental trebuie raportat imediat către MEFI pentru a preveni suspendarea.

Nu puteţi folosi Serviciul pentru a transmite niciun fel de viruşi, viermi sau conţinut dăunător.

Sunteţi responsabil pentru tot conţinutul postat şi pentru activitatea care are loc în contul dumneavoastră (chiar şi atunci când conţinutul este generat de utilizator) – fie că este în live chat, help desk, la telefon sau pe reţelele de socializare.

Avem o uşoară limită pentru toate planurile noastre şi atunci cand credem că abuzaţi serviciul, vă putem suspenda temporar contul şi vom urmări cooperarea dumneavoastră în această privinţă.

Trebuie să vă furnizaţi numele oficial complet, o adresă de e-mail validă folosită în afaceri şi orice alte informaţii vă sunt solicitate pentru a completa procesul de înregistrare.

VIII. Cod de conduită

 

Prin acceptarea termenilor şi condiţiilor utilizatorul ia la cunoștință următoarele:

5.1. Zero toleranță față de SPAM-uri expediate

În privința SPAM-urilor MEFI susține principiul de toleranță zero. Potrivit definiției adoptate pe plan internațional se consideră spam toate e-mailurile expediate în masă, fără solicitare, inclusiv cele de solicitare a acordului.

Potrivit prevederilor legale din România referitoare la anunţurile electronice ( Legea nr. 365/2002 cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 591/2002 pentru aprobarea OUG 79/2002, Legea nr. 677/2001 cu modificările şi completările ulterioare şi Legea nr. 506/2004 cu modificările şi completările ulterioare) anunţurile electronice pot fi trimise pe calea corespondenței electronice sau prin mijloace de comunicare echivalente (de ex.: SMS, MMS, fax) doar persoanelor care anterior și-au dat consimțământul expres, neechivoc. Având în vedere că destinatarii își dau acordul pentru un expeditor specific și legat de o temă specifică, lista obținută de persoana respectivă în cadrul unei anumite societați nu poate fi transmisă la altă societate. E-mailurile cu scop de marketing trimise în masă la liste cumpărate se consideră de asemenea spam. E-mailurile cu scop de reclamă trimise pe adresele de e-mail adunate pe altă cale decât abonarea la newsletter sunt de asemenea considerate spam dacă destinatarii nu și-au dat acordul la trimiterea de e-mailuri cu scop de reclamă.

Pentru expedierea ilegală a scrisorilor publicitare (inclusiv scrisorile prin care se cere acordul) (cu excepția e-mailurilor expediate către adresele de e-mail centrale ale societăților) ANRCTI sau ANSPDCP va aplica amendă de la 1000 pana la 5000 de lei.

În cazul în care ajunge la cunoștința MEFI, de exemplu prin intermediul notificării spam-urilor, că Utilizatorul, contrar declarației sale, nu este îndreptățit la expedierea e-mailurilor în masă, MEFI își rezervă dreptul de a bloca funcția de expedierea de e-mailuri în masă iar în funcție de numărul notificărilor spam și istoricul expedierii de e-mailuri chiar la suspendarea contului utilizatorului. Spam-ul accidental trebuie raportat imediat către MEFI pentru a preveni suspendarea.

 

Liste

Din sistemul MEFI e-mailuri cu scop publicitar pot fi trimise în masă doar pentru acele liste a cărei membri și-au dat acordul ca expeditorul să le trimită mesaje publicitare legate de o temă specifică și doar dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:

Declarația expeditorului

Expeditorul declară că a obținut acordul destinatarilor, respectiv:

 • Destinatarul și-a dat expeditorului consimțământul scris (chiar și în formă electronică) pentru expedierea de mesaje cu scop publicitar și ulterior nu și-a retras acest consimțământ
 • Acordul de mai sus a fost dat de destinatar cu cel mult 12 luni înainte de expedierea mesajului publicitar
 • În cazul în care acordul a fost dat de mai mult de 12 luni, destinatarul, în termen de 12 luni de la exprimarea acordului a primit deja cel puțin un mesaj publicitar la care nu a avut obiecții

În cazul în care Expeditorul a obținut acordul destinatarilor prin comercializarea unui produs sau serviciu, acesta va declara că:

 • Dacă destinatarul și-a dat acordul cu ocazia efectuării unei achiziții, nu a șters bifarea din câmpul care servește la exprimarea acordului de a primi e-mailuri publicitare, respectiv
 • Achiziția s-a efectuat în termen de cel mult 12 luni
 • În cazul în care achiziția s-a efectuat de mai mult de 12 luni, destinatarul a primit deja cel puțin un mesaj publicitar în termen de 12 luni de la exprimarea acordului și nu a avut obiecţii

Dacă utilizatorul va expedia unei liste e-mailuri publicitare în masă și va primi notificări spam într-un număr neobișnuit de mare (mai mult de una la 1000 de e-mailuri expediate), furnizorii de servicii de internet al destinatarilor vor începe sesizarea e-mailurilor primite de expeditorul respectiv. Totodată vor solicita ca MEFI să blocheze de îndată sistemul societății care trimite spam-uri. Astfel, în cazul în care utilizatorul nu are suficiente dovezi că toți membrii listei şi-au dat consimțământul la primirea de mesaje publicitare, acesta nu poate expedia mesaje publicitare în masă din sistemul nostru.

Condiții

Pentru ca utilizatorul să poate folosi MEFI CRM pentru expedierea de mesaje publicitare în masă utilizatorul declară că la trimiterea mesajelor nu va folosi:

 • Listă adunată în cadrul altor societăți
 • Listă închiriată
 • Listă cumpărată

În concluzie, utilizatorul poate trimite mesaje publicitare din platforma MEFI CRM doar pentru o listă a cărei membri și-au dat acordul expres pentru primirea mesajelor de la utilizator și pentru conținutul specific. În cazul în care utilizatorul încă nu dispune de listă pentru că societatea sa a fost înființată recent, acesta poate pune pe pagina sa web un formular de abonare care poate fi generat în sistemul MEFI, ori poate folosi o subscriere opt-in dublă, ca să aibă dovadă că membrii listei și-au dat consimțământul la primirea mesajelor publicitare.

Evitarea notificărilor spam

Utilizatorul va face tot posibilul ca pentru mesajele sale să nu primească notificări spam. Printre altele poate aplica următoarele soluții:

 • În cazul în care primul mesaj publicitar se va expedia după mai multe luni de la exprimarea acordului se poate întâmpla ca destinatarii nu-și mai amintesc că și-au dat acordul și vor trimite o notificare spam. Pentru evitarea acestui fenomen utilizatorul le va aminti cine este el și cum a primit datele lor de contact
 • Înainte de a importa datele clienților în MEFI CRM va șterge de pe listă adresele mai vechi de 6 luni. Având în vedere că destinatarii își schimbă adresa de e-mail destul de des se poate întâmpla ca adresa respectivă să nu mai fie valabilă. Numărul ridicat al e-mailurilor care se întorc la expeditor poate rezulta ca furnizorii de servicii de internet al destinatarilor vor începe să blocheze toate e-mailurile venite de la expeditor.
 • La importarea datelor clienților nu doar copiază adresele de e-mail aflate în sistemul de poștă electronică într-un tabel Excel ci, înainte de importare va selecta lista potrivit instrucțiunilor de mai sus.

Conținut interzis

Utilizatorul nu va trimite e-mail, SMS ori conținut anexat din MEFI CRM cu:

 • Conținut pornografic sau sexual
 • Anunțuri de prostituție
 • Îndrumări spre activități ilicite
 • Anunțuri privind produse sau servicii ilegale
 • Conținut jignitor față de persoana, drepturile sau confesiunea religioasă a altora
 • Conține expresii jignitoare, injurii
 • Realizarea încălcării dreptului de autor, brevet, marcă, secret profesional sau proprietate intelectuală
 • Antet sau informații completate cu scop de inducere în eroare în urma căruia se va părea că mesajul aparține altei persoane sau societăți, adică prin expediere, expeditorul va săvârși falsificare, folosirea identității sau imaginea altei persoane

Va evita folosirea expresiilor care pot fi identificate de filtrele spam, adică nu va trimite mesaje care conțin:

 • Anunțuri privind preparate medicamentoase
 • Îndrumări spre activități MLM
 • Anunțuri privind jocuri de noroc
 • Anunțuri privind credite sau împrumuturi pentru soluționarea datoriilor
 • Anunțuri privind produse de păstrarea sănătății, vitamine, produse cu efect de vindecare
 • Anunțuri privind activități de obținere urgentă de fonduri bănești
 • Anunțuri privind muncă prestată la domiciliu

IX. Condiții tehnice

 1. Condiții tehnice

MEFI CRM  este un serviciu de software (Software as a Service / software închiriat ca și serviciu), sistem CRM pe bază cloud care necesită conexiune la Internet. Logarea în software se poate efectua la pagina https://mefi.ro/app-autentificare/.

Condiții de înregistrare

 • Conexiune la internet pe bandă largă;
 • Versiunile actuale și cea anterioară celei actuale al browserelor Microsoft Edge, Firefox, Google Chrome. Browserele care nu sunt licențiate de fabricant nu sunt acceptate;
 • Calculator apt pentru utilizarea browserelor de internet de mai sus;
 • Nume de utilizator activ și cunoașterea parolei;

Condiții de îndeplinire a activității

 • Sunt îndeplinite condițiile de logare;
 • Utilizatorul a achitat abonamentul pentru serviciului actual și nu are datorii față de MEFI.
 • Utilizatorul se află în perioada de probă

Disponibilitate

MEFI garantează că software-ul furnizat de acesta are o disponibilitate de 99% la un nivel de servicii de 24/7. Acesta înseamnă o indisponibilitate a seviciului MiniCRM de maxim 3,65 zile anual calculând aici și perioadele de mentenanță anterior programate și anunțate sau alte probleme. Cu ocazia efectuării raportului anual, la cerere, MEFI poate asigura un raport de disponibilitate.

Administrarea dreptului de acces al colegilor

Administrarea dreptului de acces al colegilor se efectuează de utilizator prin desemnarea unui utilizator Administrator pentru acest scop. Utilizatorul are posibilitatea de a adăuga, elimina colegi, precum și de a modifica datele existente ale colegilor, a-i activa sau dezactiva.

Păstrarea în siguranță a parolei este responsabilitatea utilizatorului. Pentru păstrarea în siguranță a parolei și pentru pagubele rezultate din acesta MEFI nu iși asumă nicio responsabilitate.

X. Confidențialitate

 1. MEFI se obligă ca pe durata prestării serviciilor toate datele, datele confidențiale, informațiile, informațiile confidențiale, documentele aduse la cunoștința sa în cursul asigurării serviciului le va păstra și ocroti și le va administra în condiții de confidențialitate, efectuând tot posibilul pentru asigurarea siguranței potrivite ale acestora.Datele confidențiale și informațiile confidențiale pot fi utilizate de MEFI și de catre utilizator exclusiv pentru asigurarea serviciului, iar informațiile pot fi aduse la cunoștința publicului doar cu acordul în prealabil în scris al celeilalte părți, în afară de cazul în care comunicarea datelor este e obligație legală.MEFI acceptă că toate datele, informațiile aduse la cunoștința lui în baza termenilor si conditiilor se consideră secrete profesionale, astfel trebuie păstrate în condiții de confidențialitate și este interzisă comunicarea către terțe persoane sau utilizarea în alte scopuri decât cel definit mai sus.Obligația de păstrare a confidențialității va rămâne în vigoare pe toată perioada asigurării serviciului și după încetarea din orice motiv a furnizării serviciului, pe perioadă nedeterminată.Utilizatorul are responsabilitate deplină pentru utilizarea oricăror servicii la care accesul se face printr-o parolă. Utilizatorul are responsabilitate deplină în privința păstrării confidențialității parolei sale.Datele cu caracter personal comunicate în mod voluntar de utilizator vor fi prelucrate de MEFI în condiții de confidențialitate, acestea vor fi utilizate doar în măsura necesară identificării utilizatorilor, asigurarea serviciului și în conformitate cu prevederile legale in vigoare. Prin încheierea prezentului contract utilizatorul își dă acordul pentru folosirea datelor sale cu caracter personal în conformitate cu prevederile prezentului contract.MEFI este obligat ca la solicitarea utilizatorului să șteargă de îndată toate datele înregistrate de acesta în sistemul său. În cazul în care utilizatorul nu solicită ștergerea, datele sale înregistrate în sistem vor fi păstrate timp de 90 de zile de la încetarea contractului.Datele furnizate de către clienţi sunt strict confidenţiale. MEFI se angajează în faţa clienţilor săi să nu furnizeze aceste date unor terţe persoane sau companii şi să le utilizeze strict pentru uzul relaţiei de afaceri dintre client şi MEFI.Utilizarea serviciului în loc publicÎn cazul în care utilizatorul va folosi platforma MEFI într-un loc public (de ex. internet cafe, etc.), pe lângă măsurile de securitate incluse în sistem este nevoie și de colaborarea utilizatorului pentru ocrotirea datelor.Dacă există posibilitatea ca și alte persoane să aibă acces la calculatorul folosit de utilizator se recomandă executarea următoarelor măsuri de siguranță:
  • Să nu lăsați nesupravegheat calculatorul pe care MEFI CRM este în curs de utilizare
  • Să nu bifați câmpul Ține minte parola!
  • Să nu publicați parola dvs. în nicio împrejurare
  • Verificați ca nimeni să nu vădă când introduceți parola
  • Să nu permiteți ca browserul să păstreze fișierele temporare de internet
  • Dacă aveți sentimentul că cineva ar putea cunoaște parola dvs. procedați la schimbarea acesteia
  • Să părăsiți de fiecare dată sistemul MEFI CRM prin utilizarea câmpului Ieșire și nu prin închiderea browserului

XI. Protecția datelor

Regulamentul General privind Protectia Datelor cu caracter personal, GDPR, intrat în vigoare începand cu 25 mai 2018, reprezintă o serie de reglematări ale Uniunii Europene în măsură să extindă protectia datelor cu caracter personal al cetăţenilor membri UE, şi nu numai. În urma acestor noi reglemantări, se extind bineînţeles şi obligaţiile firmelor şi tuturor entităţilor care prelucează astfel de date. Obiectivul GDPR este acela de a creşte transparenţa cu privire la modul şi scopul pentru care aceste date sunt prelucate. Orice informaţie care ar putea duce la identificarea unei personae, cum ar fi numele, data de naştere, adresa IP ş.a. sunt considerate date cu caracter personal.

În urma intrării în vigoare a Regulamentului toţi operatorii de date persoanle sunt obligaţi să îl respecte, abaterea de la acest aspect putând aduce persoanei în cauză amenzi considerabile. Puteţi consulta noile reguli aici.

Următoarele informaţii sunt prezentate cu scopul de a vă ajuta să înţelegeţi mai uşor ce înseamnă GDPR, cum vă afectează şi care sunt drepturile dumneavoastră.

Pentru cine se aplica GDPR?

Noul regulament GDPR este aplicabil tuturor persoanelor fizice, juridice, organizaţii sau alte entităţi care prin natura activităţii lor prelucrează date cu caracter personal. Acestea pot fi împărţite în două mari categorii : procesatori sau controlori. Anumite persoane/societăţi pot face parte din ambele categorii, împărţirea făcându-se în funcţie de scopul şi modul în care aceştia ajung să intre în posesia unor astfel de date.

Din momentul începerii activităţii dumneavoastră în contul MEFI, veţi deveni controlor al acestor date, deoarece veţi decide ce informaţie să folosiţi, cât timp să o folosiţi, în ce scop şi cât timp veti păstra aceste date. MEFI va fi procesatorul acestor date deoarece noi doar le vom stoca pentru dumneavoastră, neavând putere de decizie în privinţa lor.

Odată cu acceptarea termenilor şi condiţiilor utilizatorul ia la cunoștință și acceptă cele cuprinse în documentul cu informațiile privind protecția datelor cu caracter personal.

Categoria datelor prelucrate

Prelucrăm datele oferite de tine:

 • Nume
 • E-mail
 • Nr. telefon
 • Skype ID
 • Pagină web
 • Profil LinkedIn/Facebook
 • Adresa de facturare, sediul
 • CUI, numar de inregistrare in Registrul Comertului
 • Cifra de afaceri

Vom înregistra în jurnal din motive de securitate:

 • Paginile/funcțiile vizitate
 • Data și ora exactă
 • Adresă IP
 • Cookies în browser

Construim profilul clientului din motive de marketing:

 • Care sunt principalele criterii de decizie?
 • Care sunt problemele la care căutați soluție, de ce aveți nevoie de CRM?

Construirea profilului se efectuează în baza datelor oferite de dumneavoastră. Scopul nostru este ca mesajele trimise de noi să fie într-adevăr utile și relevante pentru dumneavoastră şi nu cu caracter general sau care nu se află în aria dumneavoastră de interes.

În baza datelor de profil, cu ajutorul unor filtre setate manual, țintim și scriem newslettere. Nu există proces decizional automatizat în procedura noastră.

 

Datele dumneavoastră înregistrate în MEFI sunt prelucrate de un operator de date licentiat. Caracterul acestor date depinde de câmpurile create de dumnevoastră și sunteți responsabil de datele introduse.

Scopul prelucrării datelor

 • Vom înștiința clienții prin e-mail despre noile funcții, cursuri gratuite și informații utile pentru administrarea clienților.
 • Dacă primim cerere în acest sens eliminăm adresa respectivă de email.
 • Datele de contact și notele vor fi păstrate timp de 3 luni de zile de la ultimul contact.
 • Utilizarea sistemului va fi înregistrată în jurnal din motive de securitate. Datele vor fi păstrate în diferite detalieri timp de 90 zile.
 • MEFI va șterge automat datele de clienți înregistrate în termen de 90 de zile de la încheierea contului.
 • În cazul clienților abonați MEFI CRM datele de contact și notele vor fi păstrate timp de 3 ani de la data ultimului contact.
 • Datorita unor prevederi legale anumite date cu caracter personal și cele înscrise în factură vor fi păstrate până la termenul prevăzut de lege.

Calități

Din punctul de vedere al datelor cu caracter personal înregistrate de Utilizator în sistemul MEFI CRM:

 • Operator: Utilizatorul/clientul MEFI figurează în calitate de operator în prezentul contract. Acesta va defini scopul, mijloacele si va decide în privința prelucrării datelor.
 • Persoană împuternicită de operator: MEFI.ro. În calitate de persoană împuternicită în prezentul contract.
  • Nu poate lua decizii în privința prelucrării datelor.
  • Datele cu caracter personal care au ajuns la cunoștința acesteia pot fi prelucrate exclusiv potrivit dispoziţiilor operatorului, nu poate efectua prelucrare pentru scopuri proprii.
  • Păstrarea și înregistrarea datelor cu caracter personal trebuie efectuată potrivit dispozițiilor operatorului.

Nominalizarea persoanelor împuternicite

Servicii de găzduire servere:

 • Denumire:
 • Sediu:
 • Telefon:
 • E-mail:
 • Pagina web:
 • Date stocate: jurnale de sistem, date stocate în sistem CRM.
 • Operațiuni: servicii incintă rack, asigurarea de conexiune de Internet, asigurarea electricității.

Analiză web, administrarea documentelor din e-mail, calendar, contacte de telefon, sincronizare cu tabele, apariția de reclame targetate:

 • Denumire: Google LLC
 • Sediu: 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025
 • Telefon: N/A
 • E-mail: N/A
 • Pagină web: https://www.google.com/
 • Date stocate: date despre vizitare pagină web, corespondență, contracte și oferte personalizate, notări în calendar, contacte de telefon, date publicate în tabele pe bază de filtre, date de identificare ale utilizatorului, cookie pentru identificarea vizitatorului.
 • Operațiuni: analizarea datelor privind vizitarea paginilor web, testare A/B, servicii e-mail, management al documentelor, servicii de integrare calendar, sincronizarea contactelor de telefon între dispozitive, management de tabele online, afișarea reclamelor țintite (retargeting).

Afișarea de reclame țintite:

 • Denumire:
 • Adresă:
 • Telefon:
 • E-mail:
 • Pagină web:
 • Date stocate: date despre vizitare pagină web, date de identificare ale utilizatorului, cookie-uri pentru identificarea vizitatorului.
 • Operațiuni: afișarea reclamelor țintite (retargeting).

Calendar, contacte telefon:

 • Denumire:
 • Adresă:
 • Telefon:
 • E-mail:
 • Pagină web:
 • Date stocate: note în calendar, contacte de telefon.
 • Operațiuni: servicii calendar, sincronizarea contactelor între diferite dispozitive.

Date statice criptate, salvarea datelor:

 • Denumire:
 • Adresă:
 • Telefon:
 • E-mail:
 • Pagină web:
 • Date stocate: date statice criptate, salvare date criptate.
 • Operațiuni:

Servicii SMS în masă Romania:

 • Denumire:
 • Adresă:
 • Telefon:
 • E-mail:
 • Pagină web:
 • Date stocate: nr. telefon, conținutul și metadatele SMS-urilor
 • Operațiuni: servicii SMS în masă pentru toți clienții MEFI.

Servicii SMS în masă Internațional:

 • Denumire:
 • Adresă:
 • Telefon:
 • E-mail:
 • Pagină web:
 • Date stocate: nr. telefon, conținutul și metadatele SMS-urilor
 • Operațiuni: servicii SMS în masă pentru toți clienții MEFI

Servicii de date online (program de facturare):

 • Denumire
 • Adresă:
 • Telefon:
 • E-mail:
 • Pagină web:
 • Date stocate: datele cumpărătorului și vânzatorului care figurează pe factură, articolele și datele facturii.
 • Operațiuni: servicii de date online din module de facturare, analizare de date, analizare de risc, control din partea autorităților.

Transferul datelor

Suntem obligați la transferarea tuturor datelor cu caracter personal care stau la dispoziția noastră și sunt păstrate conform prevederilor legale la solicitarea autorităților competente dacă acest transfer se dispune prin lege sau prin hotărârea definitivă a unei autorități. Pentru acest transfer de date și pentru consecințele rezultate din aceast transfer operatorii nu pot fi trași la răspundere.

În cazul în care funcționarea sau exploatarea serviciilor noastre va fi transmisă total sau parțial unei terțe persoane, putem transmite în totalitate sau o parte din datele dumneavoastră cu caracter personal, prelucrate și păstrate de noi către terța persoană, cu înștiințarea trimisă si mențiunea că acest transfer de date nu vă poate pune într-o situație mai dezavantajoasă decât cea stabilită de regulile de prelucrare a datelor cu caracter personal cuprinse în prezenta informare.

În cazul transferului de date potrivit precedentului aliniat vă vom oferi posibilitatea să vă opuneți transferului înainte de efectuarea acestuia. În cazul opunerii dumneavoastră transferul datelor nu este posibil.

În vederea verificării legalității transferului de date precum și pentru informarea persoanei vizate operatorul va ține evidența trasferului datelor.

XII. Declarație privind acordul la prelucrearea datelor cu caracter personal

Odată cu acceptarea termenilor şi condiţiilor utilizatorul declară că îşi dă acordul expres și voluntar la prelucrarea datelor sale cu caracter personal și cele ale clienților săi comunicate cu ocazia creării contului MEFI CRM precum și a datelor comunicate ulterior către MEFI.

Odată cu înregistrarea datelor, utilizatorul declară că a împlinit vârsta de 18 ani și are capacitate deplină de exercițiu. Este reprezentantul unei persoane juridice sau a unei entități fără personalitate juridică și este îndreptățit, mandatat, la exprimarea acordului pentru prelucrarea datelor cu caracter personal.

Utilizatorul declară şi că nici cu ocazia înregistrării și nici ulterior nu va pune sub nicio formă la dispoziția MEFI date speciale cu caracter personal. Se consideră date speciale cu caracter personal mențiunile privind originea rasială sau etnică, opinii politice, confesiunea religioasă sau convingerea filosofică, apartenența la sindicate, date biometrice sau genetice apte pentru identificarea persoanei fizice, date privind sănătatea, viața sexuală sau orientarea sexuală.

Declară că nu va pune la dispoziția MEFI numere de identificare personală – de exemplu (lista nu este exhaustivă): număr pașaport, cod numeric personal, număr carte de identitate, număr card de domiciliu, număr permis de conducere.

Utilizatorul declară că datele clienților săi vor fi înregistrate doar prin platformele special destinate ale sistemului MEFI CRM. Acestea nu vor fi trimise de el prin e-mail, nici pe adresa de contact ([email protected]) și nici la adresa oricărui angajat MEFI.

Declară că, prin prezentul acord ia la cunoștință că MEFI este îndreptățit să il contacteze prin telefon și să ii trimită scrisori, prospecte, invitații la evenimente legate de obiectul său de activitate.

Acordul privind prelucrarea datelor poate fi retras oricând prin modalitățile specificate în prezenta, spre ex. printr-o cerere trimisă la adresa de e-mail [email protected]

Temei juridic bazat pe interes legitim

În cazul în care ne veți oferi datele dumneavoastră prin completarea formularului și veți semnala interesul față de MEFI CRM vom considera acordul oferit pentru pregătirea contractului. În acest caz, temeiul juridic al prelucrării datelor dumneavoastră potrivit Regulamentului GDPR, va fi interesul legitim. Din cauza schimbării temeiului juridic modalitatea de prelucrare a datelor dumneavoastră nu se schimbă, aceasta însemnând doar că, în cazul în care, în timpul pregătirii contractului nu veți solicita întreruperea procedurii, datele vor fi prelucrate în continuare în vederea și în scopul pregătirii contractului.

În caz de abonare, temei juridic contractual

În cazul în care vă veți abona la MEFI veți plăti abonamentul în conformitate cu termenii şi condiţiile actuale. În acest caz, potrivit regulamentului GDPR, temeiul juridic al prelucrării datelor dumneavoastră este de natură contractuală. Datorită schimbării temeiului juridic modalitatea de prelucrare a datelor nu se schimbă, însemnând doar că, pe durata de valabilitate a contractului retragerea acordului de prelucrare a datelor oferite în timpul utilizării versiunii gratuite va fi fără efect, în vederea și scopul executării contractului datele dumneavoastra vor fi prelucrate în continuare.

Din moment ce contractul va fi executat sau încetează, temeiul juridic al prelucrării datelor dumneavoastră se schimbă din nou și prelucrarea va fi efectuată în baza prevederilor legale.

În baza prevederilor legale, suntem obligați să prelucrăm în continuare datele dumneavoastră cu caracter personal care au fost înscrise pe factură.

XIII. Forța majoră

Sunt considerate cazuri de forță majoră toate evenimentele extraordinare care intervin după încheierea contractului și care împiedică executarea contractului, care nu pot fi prevăzute și împiedicate de părți și care nu depind de voința sau culpa niciunei părți contractante. Sunt astfel de evenimente: situațiile de urgență, grevă, război, revoluție, atacuri teroriste, calamități naturale, incendii, inundații, epidemii, carantină, embargoul transportului, etc. În caz de forță majoră ambele părți sunt scutite de executarea obligațiilor contractuale.

XIV. Cazurile de încetare a contractului

Utilizatorul poate rezilia prezentul contract imediat fără nicio motivare.

În astfel de cazuri MEFI va restitui o parte din prețul abonamentului (în mod proporțional) în termen de 30 de zile dacă utilizatorul și-a achitat eventualele datorii.

MEFI poate rezilia prezentul contract imediat în cazul în care:

 • cazuri de forță majoră care durează mai mult de 60 de zile;
 • dacă Utilizatorul încalcă în mod grav prevederile prezentului contract;
 • dacă Utilizatorul manifestă un comportament care încalcă interesele MEFI sau a altor utilizatori, în special reputația MEFI, sau dacă comportamentul său determină ca MEFI să încheie relațiile contractuale;
 • dacă ulterior se va afla că datele oferite de utilizator cu ocazia înregistrării nu corespund realității sau prevederilor termenilor si conditiilor;
 • dacă utilizatorul va induce în eroare MEFI în orice alt mod.

Dacă sunteţi în situaţia suspendării veţi fi anunţat pentru a putea înlătura motivele încalcarii, dar, în cazul în care nu veţi coopera sau veţi ramâne pasiv la asemenea notificari din partea noastră, ne rezervăm dreptul de a închide contul fără a fi responsabili pentru pierderile cauzate.

Rezilierea contractului trebuie efectuată exclusiv în scris – prin e-mail trimis părții care a încălcat prevederile contractuale la adresa de e-mail comunicată cu ocazia înregistrării. Datele înregistrate în MEFI sunt proprietatea utilizatorului, astfel, în cazul rezilierii contractului vom pune aceste date la dispoziția sa în mod gratuit, în format Excel sau PDF, în momentul în care utilizatorul își achită facturile.

În urma acestora utilizatorul este îndreptățit să utilizeze serviciile altui furnizor însă nu va avea acces la codul sursă al programului MEFI. La încetarea contractului părțile vor proceda la decontarea completă unul față de celălalt.

XV. Soluționarea diferențelor

Termenii şi condiţiile serviciului stabilesc întreaga înţelegere dintre dumneavoastră şi MEFI în ceea ce priveşte serviciile oferie şi înlocuiesc orice acorduri prealabile între dumneavoastră şi MEFI (inclusiv, dar fără să se limiteze la, versiunile anterioare ale Termenilor şi condiţiilor).

Orice întrebare cu privire la prezenţii termeni şi condiţii trebuie adresată către administratorul programului MEFI folosind adresa de contact sau fomularul pus la dispozitie pe pagina mefi.ro.

Dacă vreo prevedere din actualii termeni şi condiţii nu mai este valabilă sau este nexecutabilă, punerea în executare a prevederilor rămase nu trebuie să fie afectată.

MEFI și utilizatorii trebuie să facă tot posibilul pentru ca diferențele născute din sau în legătură cu prezentul contract să fie soluționate pe calea tratativelor. Orice împrejurare ajunsă la cunoștința uneia dintre părți care survine după încheierea prezentului contract și este în măsură să împiedice executarea prezentului contract trebuie comunicată celeilalte părți imediat.

XVI. Clauza compromisorie

Orice litigiu decurgând din sau în legatura cu acest contract, referitor la validitatea, interpretarea, executarea ori desfiinţarea lui, va fi soluţionat prin arbitrajul organizat de Curtea de Arbitraj de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie Bacău, în conformitate cu Regulile de procedură arbitrală ale acesteia. Tribunalul arbitral va judeca litigiul în drept cu aplicarea legii române.