Model proces verbal predare primire

Model proces verbal predare primire

Procesul verbal, reprezintă un document cu caracter oficial în care sunt consemnate fapte de natură juridică, constatarea unei fapte ori alte situații. Într-un procesul verbal sunt consemnate pe scurt discuțiile și hotărârile cu privire la un fapt.

Procesele verbale, pot fi de mai multe feluri:

 • procesul verbal de contravenție;
 • procesul verbal de recepție;
 • procesul verbal de predare primire;
 • procesul verbal de consemnare a unei ședințe.

Ce semnifică un proces verbal predare primire?

Procesul verbal de predare/primire„ reprezintă un document ce este cel mai des utilizat în domeniul economic și cel comercial. Cu ajutorul acestuia sunt înregistrate drepturile și obligațiile cu privire la o gestiune din partea celui care o predă către persoana care primește gestiunea, poate fi utilizat de asemenea și pentru predarea unor documente, produse, echipamente ori mijloace fixe.

Acest document conține detaliat obiectele, documentele, produsele...etc care s-au predat și primit, se specifică de asemenea cantitatea, valoarea, scopul...etc pentru care au fost predate/primite. Tipul acesta de document trebuie întocmit în două exemplare, deoarece fiecare parte trebuie să primească câte un exemplar.

Model proces verbal de predare primire.
Ce informații trebuie să găsim în acest tip de proces verbal?

Procesul verbal de predare/primire”are în conținutul său detalii specifice acestui tip de document, și anume:

 • numele unității în care se petrece predarea/primirea;
 • trebuie trecut titlul documentului  ”Proces verbal de predare/primire„;
 • data și obiectul predării;
 • motivul în baza căreia această acțiune are loc;
 • numele și calitatea pe care o are fiecare persoană care participă la această acțiune;
 • lista cu toate serviciile, bunurile, documentele...etc;
 • semnăturile persoanei care predă și a persoanei care primește dar și semnătura persoanei care asistă la întregul proces.

Gradul de importanță al acestui tip de document?

Deoarece este un document unde este specificată persoana care este responsabilă de anumite bunuri, documente, produse, servicii...etc„procesul verbal de predare/primire„este un document de maximă importanță, datorită acestui document se poate ține o evidență clară a trasabilității unor bunuri.

Întotdeauna de bunurile unei instituții se ocupă o persoana ce este anume angajată pentru acest post și anume gestionarul.

Gestionarul este persoana angajată de către agenții economici, autorități ori instituții publice și are ca responsabilitate principală, să primească și să păstreze, elibereze bunuri, obiecte, produse care sunt în administrare/ folosință, chiar și pe termen scurt.

”Procesul verbal de predare/primire„ este un document ce are o formă simplă, ce oferă pe scurt următoarele informații: fapte, declarații de orice tip, circumstanțele întâmplării unor fapte...etc.

model proces verbal predare primire, proces verbal predare primire, proces verbal - Model proces verbal predare primire

Ce mai poate conține acest document?

Documentul de predare primire poate conține și alte informații care sunt valoroase pentru părți. Spre exemplu, în cazul predării unor echipamente, se vor trece caracteristicile după care se poate face identificarea acestora. Acestea pot fi serii ori alte caracteristici de natură tehnică.

De asemenea, în cadrul procesului verbal de predare primire se pot menționa și clauze de penalizare, cum ar fi returnarea unor echipamente sau achitarea contravalorii unor bunuri lor în anumite situații.

În concluzie, putem spune că procesul verbal predare primire este un document important și util și pe care persoanele din domeniile comercial și economic trebuie să știe să îl întocmească.

Deoarece ne dorim ca antreprenorii ce utilizează platforma noastră de tip CRM să poată gestiona cât mai multe activități din cadrul firmei pe un singur soft în cloud am realizat și un modul care are preconfigurat un model de proces verbal ce respectă toate cerințele enumerate mai sus.

 

Model proces verbal predare primire generat de platforma MEFI CRM:

model proces verbal predare primire

DESCARCĂ - model proces verbal predare primire în format PDF

Află care este prețul acestui modul ce te ajută la emiterea si gestionarea proceselor verbale accesând calculatorul de preț MEFI și înainte de a face achiziția testează gratuit platforma și convinge-te singur de cât de mult te ajută. De asemenea poți afla despre cum ajută un CRM intreprinderile mici și mijlocii din articolul redactat de catre cei de la PROTV.

Crează un cont chiar acum - TESTEAZĂ GRATUIT MEFI CRM