Modulul 4: Vânzări

Beneficiază acum de soluția cea mai eficientă de muncă!

Cel mai important aspect este profitabilitatea firmei tale, de aceea Mefi a fost creat să deservească prin modulul de vânzări, diverse facilități prin care firma ta să genereze mai mulți bani.

Doar prin simpla utilizare a acestei funcționalități vei vinde mult mai rapid și mult mai inteligent pe platforma mefi.ro.

a. Oferte
Permite introducerea unor noi oferte cu elemente personalizare
Atribuie oferte unor clienți
Setează termenul de valabilitate a ofertei
Permite adăugarea etichetelor în ofertele create pentru identificarea acestora cu ușurință
Permite alegerea tipului de reducere aplicată pe ofertă
Permite modificarea statusului ofertei în funcție de alegerea clientului
Desemnează un membru responsabil pentru gestionarea ofertei
Importă automat datele de contact a potențialilor clienți sau a clienților
Permite comentarii scrise de client referitoare la oferta atribuită
Permite calcularea valorii serviciilor/produselor raportată la orele de lucru
Permite aplicarea unor reduceri pe suma totală a ofertei
Permite ajustarea prețului final pentru oferta finală în funcție de cerințele clientului
Există o funcție de Salvare sau Salvare&Trimitere directă a ofertei pe email-ul clientului
Permite alocarea ofertei în panoul clientului respectiv pentru o vizualizare ușoară
Permite descărcarea ofertei în PDF
Permite trimiterea pe e-mail a ofertei utilizând șabloanele predefinite în platformă
Permite atașarea diferitelor fișiere pentru oferta alocată
Există posibilitatea trimiterilor de memento-uri pentru membrii personalului
Permite adăugarea sarcinilor pentru membrii personalului
Realizează urmărirea activității clientului în raport cu oferta
Realizează convertirea ofertei în factură
Realizează un raport bine evidențiat a tuturor ofertelor
Permite previzualizarea urmăririi statusurilor email-urilor transmise (vizualizat/nevizualizat)
Permite opțiunea de clonare a ofertei în vederea alocării altui potențial client/client
Posibilitatea de convertire în mod automat a ofertei în proformă/factură
Opțiune de activare a unei semnături electronice în momentul în care clientul acceptă oferta
Modalitatea de filtrare detaliată a ofertelor
Modul de afișare a listei de oferte în Kanban
Opțiune de notificare sms în momentul în care oferta expiră
Opțiune de notoficare sms în momentul în care un client/un membru al personalului lasă un comentariu la ofertă

b. Proforme
Permite adăugarea proformelor noi de colaborare
Atribuie proformele unui client
Permite setarea predefinită a termenului de valabilitate a proformei
Permite adăugarea etichetelor în proformele noi create
Permite alegerea unui tip de reducere aplicat proformei de colaborare
Permite modificarea statusului aferent proformei de colaborare alocate unui client
Permite desemnarea unui membru responsabil pentru gestionarea proformei de colaborare alocate clientului
Există o opțiune de import automată a datelor de contact a clienților pentru a permite realizarea rapidă de noi proforme
Permite importarea serviciilor/produselor setate predefinite pe proforma de colaborare nou creată
Permite calcularea valorii serviciilor/produselor raportată a orelor de lucru
Realizează aplicarea unor reduceri pe suma totală a proformei
Permite ajustarea prețului final proformei realizate
Există opțiunea de Salvare/Salvare & Trimitere directă a proformei
Permite alocarea proformei în panoul de administrare a clientului
Permite descărcarea proformei de colaborare în PDF
Permite trimiterea pe email a proformei pe baza șabloanelor
Permite trimiterea pe email a proformei utilizând șabloanele predefinite, setate în platformă
Trimite memento-uri pentru membrii personalului referitor la noua propunere de colaborare creată
Permite adăugarea sarcinilor pentru membrii personalului
Permite urmărirea activității clientului în raport cu proforma de colaborare
Posibilitatea de a converti proforma în factură
Generează un raport automat și bine definit a tuturor proformelor de colaborare
Permite previzualizarea urmăririi statusurilor email-urilor transmise (vizualizat/nevizualizat)
Opțiune de activare a unei semnături electronice în momentul în care clientul acceptă proforma
Modalitate de filtrare detaliată a proformelor
Modul de afișare a listei de proforme în Kanban
Notifică în mod automat atât clienții cât și membrii personalului desemnați în momentul în care o proformă a fost convertită în factură, acceptată sau scadentă
Opțiune de notificare sms în momentul în care proforma expiră

c. Facturi
Permite adăugarea de noi facturi
Permite atribuirea directă a facturii unui client din baza de date
Permite setarea predefinită a datei de scadență a facturii
Permite setarea prefixului și a numărului de factură ce vor fi alocate
Permite facturarea pe un anumit proiect existent alocat clientului
Permite atribuirea clientului a unor modalități de plată disponibilă pe factură
Realizează setarea emiterii recurente a facturilor (săptămânal/lunar/la 3 luni,etc)
Desemnează un membru al personalului ca desemnat vizibil pe factură
Permite alegerea tipului de reducere aplicată pe factură (procentaj/valoare)
Există posibilitatea unui membru al personalului de a lăsa o notă explicativă pe factură
Permite importarea serviciilor/produselor pe factură, fie ele deja definite în platformă sau unele noi adăugate ulterior
Permite calcularea valorii serviciilor/produselor raportat la orele de lucru
Permite aplicarea unor reduceri pe suma totală a facturii
Realizează importarea sarcinilor existente sub formă de servicii/produse în factură
Realizează ajustarea prețurilor pentru produsele/serviciile existente pe factură
Realizează aplicarea unor taxe variabile pentru fiecare element din factură (TVA)
Permite importul pe factură a unei note opționale pentru client
Permite importul unor temeni și condiții pe factură
Permite salvarea ca schiță/salvare/salvare&trimitere a facturii
Permite atașarea unor fișiere la facturile emise
Permite urmărirea activității clientului în raport cu factura (dacă factura a fost vizualizată/nu)
Realizează memento-uri pentru factură
Realizează jurnalul activității în raport cu factura (dacă a fost vizualizată de client)
Realizează editarea, printarea, descărcarea facturii în format PDF
Permite trimiterea pe e-mail a facturii pe baza unui șablon existent în platformă
Realizează un mod de vizualizare a facturii din perspectiva clientului
Permite alocarea unei facturi storno pentru o factură deja emisă
Permite atașarea de documente la factura emisă
Există o funcție de clonare rapidă a facturii și alocarea către un nou client
Realizează marcarea automată a statusului facturii (anulat, trimis, schiță..)
Există o funcție de ștergere/anulare a facturii
Permite încorporarea pe factură a adresei de expediere a clientului
Permite generarea unei chitanțe pentru factura selectată
Realizează un raport bine evidențiat a tuturor facturilor, valorilor încasate, facturilor scadente,etc
Există opțiuni de filtrare a facturilor
Permite previzualizarea urmăririi statusurilor generate de email-urile de notificare transmise (vizualizat/nevizualizat)
Există posibilitatea de facturare în mai multe monede precum Lei, Euro și Dolari fiind afișat în mod automat cursul valutar BNR din ziua emiterii
Există și posibilitatea efectuării calculelor de conversie făcând astfel posibilă afișarea totalului atât în Lei cât și în moneda selectată
Permite setarea intervalului de notificare a clienților în mod automat atunci când o factură este achitată sau scadentă
Există posibilitatea de a notifica prin sms în momentul în care factura devine scadentă

d. Chitanțe
Există posibilitatea de a vizualiza/edita chitanțele
Permite Import/Export a chitanțelor în diferite formate (.csv, .pdf)
Realizează înterogarea chitanței aferentă facturii
Realizează înregistrarea chitanței în funcție de anumite modalități (transfer bancar, cash,etc.)
Există o opțiune de editare a chitanței înregistrate
Permite vizualizarea chitanței în format PDF
Realizează adăugarea unei note explicative la chitanța înregistrată
Permite alocarea în contul de client a dovezii de plată a chitanței și a statusului
Exista posibilitatea de a seta din sistem un prefix și un numar de start
Exista posibilitatea de a notifica clientul prin sms în momentul în care se emite chitanța
e. Facturi storno
Realizează adăugarea facturilor storno clienților
Permite alocarea facturilor storno a unui anumit proiect
Permite importarea datelor de facturare/expediere din contul clientului
Realizează aplicarea datei în care a fost alocat creditul de retur
Realizează aplicarea unei reduceri a facturilor storno
Realizează adăugarea unei referințe facturilor storno
Permite notificarea pentru membrii personalului referitoare la facturile storno
Permite alocarea facturilor storno pentru serviciile sau serviciile predefinite în sistem
Realizează cuantificarea în ore a serviciilor menționate în facturile storno
Există posibilitatea de adăugare a unui mesaj opțional pentru facturile storno înregistrate
Realizează adăugarea de termeni și condiții pe facturile storno oferite clientului
Există opțiunea de aplicare a facturilor storno pe o anumită factură
Există posibiliatea de Salvare/Salvare&Trimitere a facturilor storno pe email-ul clientului
Există o opțiune de editare/printare/descărcare a facturilor storno în fomat PDF
Există o opțiune de trimitere pe e-mail pe baza unui șablon a facturilor storno
Realizează adăugarea unor facturi storno pentru client fără că acesta să corespundă unei facturi
Există o opțiune de anulare/ștergere a facturilor storno
Există o opțiune de filtrare a facturilor storno

f. Produse sau servicii
Realizarea grupurilor pentru produse și servicii
Permite alocarea produselor/serviciilor în grupurile create
Permite adăugarea titlului și descrierii pentru fiecare produs/serviciu
Permite adăugarea unui preț de produs/serviciu și alocarea unei taxe variabile
Permite adăugarea unei unități de măsură pentru un produs/serviciu
Permite adăugarea unitații de măsură pe produs/serviciu
Permite exportul produselor/serviciilor în diverse formate (Excel, PDF, CSV, Print)
Permite editarea/ștergerea din sistem a produselor/serviciilor deja înregistrate