Intrebuintari ale Software-ului CRM –Mefi 4 ani ago

Intrebuintari crm mefi

Intrebuintari CRM MEFI

Software-ul CRM – Mefi prezintă multe întrebuințări bazate pe automatizare, care gestionează întreaga firmă cu privire la clienți, la potențialii clienți, la diverse propuneri de noi colaborări, oferte, facturi, credite de retur, plăți, produse sau servicii, contacte, sarcini, asistență, baza de cunoștințe, rapoarte, cheltuieli, utilități și organizare.

Vom prezenta pe scurt câteva dintre întrebuințările pe care le dispune Mefi, urmând ca pentru mai multe informații, detalii și întrebări să contactați echipa MENTSEC IT:

  • În ceea ce privește clienții, Mefi te va ajuta la: gestionarea automată a unui raport contabil, a plăților efectuate de client, a facturilor pentru client, a fișierelor atașate de client sau de membrii personalului; atribuie oferte clienților; înregistrează cheltuielile suplimentare; adaugă informații despre clienți într-un seif securizat; afișează pe hartă locația clientului tău etc.
  • Cu privire la potențialii clienți, acest Software permite înregistrarea acestora, generarea raportului de activitate a potențialului client pe e-mail, afișarea unor statistici referitoare la conversia potențialilor clienți, atașarea de fișiere în profilul acestora, etc.
  • Ținând seama de proiectele firmei, se remarcă: adăugarea noilor proiecte în sistem și a unor sarcini, vizualizarea statisticilor aferente, posibilitatea de pontaj a membrilor personalului pe baza sarcinilor alocate proiectelor, adăugarea obiectivelor pe proiecte și urmărirea lor, gestionarea fișierelor atașate clientului pe proiect, opțiuni de afișare a informațiilor fiscale aferente proiectelor, urmărirea activităților efectuate de membrii personalului/clienți.
  • În legătură cu propunerile făcute clienților, CRM- Mefi se ocupă de atribuirea propunerii unui anumit client și setarea termenului de valabilitate a acesteia pentru o posibilă colaborare, permite descărcarea și trimiterea acesteia pe e-mail, ajustarea prețului final, aplicarea unor reduceri pe suma totală, urmărirea activității clientului, convertirea propunerii în ofertă sau factură etc.
  • În ceea ce privește oferta, acest sistem poate introduce noi oferte cu elemente personalizate, le atribuie unor clienți setând și termenul de valabilitate a acesteia; permite calcularea valorii serviciilor/produselor raportată la orele de lucru, urmărirea activității clientului, convertirea ofertei în factură.
  • Un rol important îl deține facturarea, care ușurează munca prin atribuirea directă a facturii unui client din baza de date, setând data scadentă și numărul de factură ce va fi alocat recurent, setarea emiterii recurente a acestora (săptamanal/lunar/la 3 luni, etc.), atribuirea unor modalități de plată disponibile pe factură, alegerea tipului de reducere aplicată, aplicarea unor taxe variabile pentru fiecare element în parte, urmărirea activității clientului pentru a vedea dacă factura a fost vizualizată, raport bine evidentiat a tuturor facturilor, valorilor încasate, facturilor scadente, etc.
  • Există posibilitatea de a vizualiza /edita plățile, de a le înregistra în funcție de anumite modalități (transfer bancar, cash, etc), de a le edita, vizualiza în format PDF și aloca în contul de client a dovezii de plată și a statusului.
  • Pentru secțiunea „produse sau servicii” programul CRM – Mefi are rolul de a adăuga produse/servicii în grupurile create, titlu și descrieri pentru fiecare produs/serviciu, preț de produs/serviciu și alocarea unei taxe variabile, și de a adăuga unități de masură pentru produs/serviciu.

Niciun comentariu pentru Intrebuintari ale Software-ului CRM –Mefi

Lasa un comentariu